Bảo mật gameonlinefootball.com – Cập nhật Chính sách Bảo mật mới nhất 2024!

Chính sách Bảo mật gameonlinefootball.com được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng như hỗ trợ bạn thực hiện các quyền riêng tư và bảo mật có sẵn cho bạn.

Thông tin về chính sách Bảo mật gameonlinefootball.com.

Chính sách Bảo mật gameonlinefootball.com mô tả loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập cho mục đích riêng của mình; cách chúng tôi sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin đó; và những lựa chọn mà bạn có. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận các mục đích và thực tiễn thu thập thông tin được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật Bảo mật gameonlinefootball.com. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền bảo mật này theo quyết định riêng của mình. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách  này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo yêu cầu của luật hiện hành. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ được coi là đã chấp nhận Bảo mật gameonlinefootball.com được cập nhật nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách quyền bảo mật mới có hiệu lực.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập để sử dụng cho chính sách Bảo mật gameonlinefootball.com.

Sau đây là ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ bạn, về bạn và/hoặc từ các nguồn khác, bao gồm bên thứ ba, đối tác kinh doanh,  thông tin nội bộ giữa các chi nhánh của chúng tôi hoặc các nguồn công khai.

Đăng ký tài khoản.

Tên, email, số điện thoại và các thông tin liên quan khác của bạn khi bạn tạo tài khoản. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến các hành động bạn thực hiện khi đăng nhập vào tài khoản của mình. 

Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là vì nhu cầu kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các chức năng liên quan đến tài khoản cho người dùng của mình. Tài khoản có thể được sử dụng để thanh toán dễ dàng, lưu tùy chọn của bạn, chọn lĩnh vực quan tâm và lịch sử giao dịch.

Thông tin bạn đăng trên Dịch vụ. 

 Khi có sẵn trên Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn từ khi bạn cung cấp hoặc đăng các thông tin lên Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các thông tin về tên người dùng, nhận xét, lượt thích cũng như các sở thích, trạng thái, hình ảnh và các tài liệu tham khảo về sự hiện diện trực tuyến của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho mục đích của mình và/hoặc cung cấp thông tin này cho người khác khi bạn yêu cầu.

Thông tin mà bạn cung cấp về  thông tin của người khác.  

Đôi khi, bạn có thể cung cấp thông tin về người khác – ví dụ: để giới thiệu bản tin cho bạn bè. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho những người bạn giới thiệu.

Khảo sát.

 Khi bạn tham gia khảo sát, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp thông qua khảo sát. Nếu cuộc khảo sát được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thì chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba cũng áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là vì nhu cầu kinh doanh của chúng tôi là hiểu ý kiến ​​của bạn và thu thập thông tin liên quan đến tổ chức của chúng tôi.

Các thông tin được cung cấp từ việc tham gia rút thăm trúng thưởng, sự kiện.

Khi bạn chọn tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về bạn, bao gồm thông tin để có thể liên hệ nhằm thông báo cho bạn nếu bạn được chọn. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là vì chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để tổ chức cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng. Đôi khi, pháp luật cũng yêu cầu chúng ta thu thập thông tin về người tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của chúng tôi và chúng tôi cần tuân thủ các quy định đó.

Khuyến mãi đối tác . 

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn có thể chọn cung cấp như một phần của chương trình khuyến mãi với một công ty khác. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu này nhằm mục đích kinh doanh và triển khai các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Phản hồi/Hỗ trợ . 

Nếu bạn gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, chúng tôi sẽ thu thập tên và email của bạn cùng với nội dung bạn gửi để trả lời. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là vì nhu cầu kinh doanh của chúng tôi là tiếp nhận và xử lý phản hồi hoặc vấn đề của bạn.

Sử dụng và xử lý thông tin.

Ngoài các mục đích và cách sử dụng được mô tả ở phần khác trong chính sách Bảo mật gameonlinefootball.com, chúng tôi có thể sử dụng thông tin theo những cách sau:

 • Để nhận dạng bạn khi bạn tương tác với chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cung cấp các đề xuất nội dung và sản phẩm dựa trên sự tương tác và sở thích của bạn.
 • Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và hoàn thành các đơn đặt hàng được đặt trong Dịch vụ của chúng tôi và với Khách hàng của chúng tôi.
 • Để xử lý các giao dịch có tính phí liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm xử lý các khoản thanh toán và xác minh danh tính hoặc thông tin thanh toán của bạn để bảo mật và bảo vệ bạn.
 • Để liên hệ với bạn về tài khoản hoặc cập nhật các điều khoản và trả lời các câu hỏi về hỗ trợ, việc làm hoặc yêu cầu khác.
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi cung cấp các tài liệu quảng cáo và tiếp thị về Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, bán hàng, nghiên cứu tiếp thị hoặc khuyến mãi.
 • Để giám sát, cải thiện và tiến hành phân tích về Dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm dành cho nhà quảng cáo.
 • Vì mục đích quản trị nội bộ, chẳng hạn như an toàn và bảo mật Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để bạn có thể tham gia chia sẻ trên các mạng xã hội, bao gồm cả việc sử dụng các nguồn thông tin truyền thông xã hội và khai thác những tính năng xã hội mà bạn muốn.
 • Những tiết lộ khác mà không có sự đồng ý của bạn. 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh hoặc lệnh của tòa án hoặc liên quan đến bất kỳ quy trình pháp lý nào hoặc để tuân thủ các luật liên quan. Chúng tôi có quyền được phép  có thể chia sẻ thông tin của bạn để thiết lập hoặc thực hiện các quyền của mình, bảo vệ trước khiếu nại pháp lý, điều tra hoặc ngăn chặn cũng như có quyền thực hiện các hành động có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra, nghi ngờ gian lận, an toàn của người hoặc tài sản hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.

Bảo mật gameonlinefootball.com  về cam kết đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân.

Chúng tôi thực hiện các bước Bảo mật gameonlinefootball.com để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Thật không may, không có hệ thống nào an toàn 100% nhưng chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo tính bảo mật tối đa cho bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với việc tiết lộ trái phép.

Khi sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua phương tiện điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản trị liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết về hành vi vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng thông báo điện tử cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ, qua thư hoặc gửi email cho bạn.

Lợi ích hợp pháp của Bảo mật gameonlinefootball.com.

Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân khác của bạn được mô tả ở đây là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, như sau:

 • Để điều hành, tăng trưởng và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • Để vận hành Dịch vụ;
 • Để tiếp thị trực tiếp, nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh; Và
 • Dùng các thông tin được người chơi cung cấp cho mục đích quản lý nội bộ.

Quyền Bảo mật gameonlinefootball.com liên quan đến Trẻ em.

Bảo mật gameonlinefootball.com không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi và trẻ em dưới 13 tuổi bị cấm sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn phát hiện một trẻ em đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân vi phạm Chính sách bảo mật, hãy thông báo ngay cho chúng tôi.

Quyền thay đổi về Bảo mật gameonlinefootball.com.

Chính sách quyền riêng tư này đôi khi có thể được sửa đổi, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi cách sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc các phương tiện khác.

Tổng kết.

Bài viết này đã cung cấp thông tin về chính sách Bảo mật gameonlinefootball.com cho bạn. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây. Chúc các bạn luôn may mắn, thành công và thắng lớn.